Sortiment – obložkové zárubne

Obložkové zárubne

Obložkové zárubne nahrádzajú už zastaralé ” oceľové futrá”. Jednoznačná výhoda spočíva v tom, že drevená obložková zárubňa sa osadzuje do stavebného otvoru až v konečnej fáze stavby či rekonštrukcie. Zákazník tak môže o vhodnom výbere dverí a zárubní rozhodnúť v náväznosti na ostatné interiérové prvky, ako sú podlahy alebo schody.  Zároveň eliminujeme riziko poškodenia v priebehu stavby.

Profily obložkových zárubní:

            FU-EC                              FU-RF                               FU-PR                               FU-SLF

FU-EC       FURF       FUPR       FUSLF

  Obložka i ostenie            Obložka i ostenie     Obložka profilovaná hrana  Obložka SOFT hrana
     ostrá hrana                      guľatá hrana             ostenie guľatá hrana        ostenie guľatá hrana

FU-EC      fu-rf_p      fu-pr_p      fu-slf_p

        šírka obložky                 šírka obložky                  šírka obložky                     šírka obložky
     50 nebo 55 mm                      60 mm                               65 mm                            70 mm