Sortiment – zárubne s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom

Zárubne s  bočným svetlíkom a nadsvetlíkom

Typ WF1A (boční svetlík)
Zárubňa s fixným preskleným bočným dielom, možno kombinovať s otočnými,
popr. posuvnými dverami. Maximálny stavebný otvor 2 750 × 2 260 mm.

Typ WF2A (boční svetlík po oboch stranách)
Zárubňa s fixnými presklenými bočnými dielami, možno kombinovať s otočnými, popr. posuvnými dverami. Maximálny stavebný otvor 2 750 × 2 260 mm.

Typ WF3A (boční svetlík a nadsvetlík)
Zárubňa s fixným preskleným bočným a vrchným dielom, možno kombinovať len s otočnými dverami. Maximálny stavebný otvor 2 750 × 2 750 mm.

Typ WF4A (boční svetlík po oboch stranách a nadsvetlík)
Zárubňa s fixným preskleným bočným a vrchným dielom, možno kombinovať len s otočnými dverami. Maximálny stavební otvor 2 750 × 2 750 mm. 

 WF1  WF2  WF3  WF4

               WF1A                                     WF2A                               WF3A                            WF4A

 

 ukážky z realizácií pri svetlíkoch:

 galerie 079  stanovsky3  galerie 051  WF4A_DP