Technické informácie

Tu nájdete základné technické informácie k dverám a zárubniam PRÜM. Dozviete sa tu správne rozmery stavebných otvorov či už pre dvere jednokrídlové, dvojkrídlové alebo bezfalcové. Pomocníkom vám budú dozaista aj návody na nastavenie pántov pri dverách otočných alebo bezfalcových alebo jednoduchý návod na údržbu dverí.

Naše dvere PRÜM sú taktiež pod neustálou kontrolou skúšobného ústavu TÜV Rheinland v Nemecku, čo dokladajú aj jednotlivé osvedčenia vydané touto službou. Certifikát Zdravotnej nezávadnosti dverí PRÜM – LGA, bol vydaný pre dvere PRÜM na základe splnenia veľmi prísnych limitov.

V prípade, že ste sa rozhodli pre interiérové ​​dvere a zárubne PRÜM vám odporúčame s vaším projektantom prejsť si jednotlivé rozmery stavebných otvorov, aby boli správne pripravené pre osadenie vami vybraného modelu dverí. Stavebné otvory pre dvere a zárubne musia mať dané parametry, ktoré sú uvedené nižšie (technické informácie pre montáž dverí a zárubní).

Samotná montáž dverí a zárubní sa vykonáva až po dokončení maľby, obkladov a všetkých podlahových krytín, vr. kobercov. Zvlášť si premyslite umiestnenie dverí vzhľadom k elektroin

štalácii alebo budúceho zariadenia interiéru. Ak nemáte dostatok voľného priestoru, zvoľte si napr. posuvné dvere na stenu alebo dvere posuvné do púzdra.

Technické informície ke dverím PRÜM

Technické informácie pre montáž dverí a zárubní 

Pokyny pre nastavenie pántu Tectus

Pokyny pre nastavenie dverí a zárubní PRÜM

Návod na údržbu interiérových dverí PRÜM

Reklamačný poriadok

Certifikát zdravotnej nezávadnosti LGA

Certifikát zdravotnej nezávadnosti LGA- biely lak

Vyhlásenie o zhode výrobku

Certifikát výrobku

Vyhlásenie o zhode výrobku pre protipožiarne dvere

Osvedčenie – FSC

Osvědčenie – PEFC

Profily dverí PRÜM Classic, Nostalgie, Profila